เว็บของ SOUND VOLTEX III CLOUD

https://p.eagate.573.jp/game/eacsdvx/iii/p/common/top.html?___REDIRECT=0

รูป(ไม่)สมมติ
หมายเหตุ : มันจะมี 2 Section รอบแรกมันดาวโหลดเสร็จต้องรอแตกไฟล์อีก หากใครเน็ตแรงแล้วแต่มี Harddisk ความเร็วช้า ต้องทำใจครับ
ขอให้สนุกกับเกมครับ